Select Page

De sleutel tot evangelisatie in de naties


Het is bijna Pinksteren. We bidden dat de grote oogst binnenkomt. We bidden dat Nederland gered wordt. Voor een grote beweging van God in Europa. De beroemde Duitse evangelist Reinhard Bonnke deelde ooit de sleutel om de naties te bereiken met Ari Sorko-Ram. Ze waren samen campagne aan het voeren in Kenia. Op een ochtend, bij het ontbijt, vertelde Reinhard hem een ongelooflijk verhaal.

Tekst: Jennifer Guetta

“Ik was op een ochtend aan het bidden en de Heer sprak tot mij: “Reinhard”, en ik antwoordde: “Ja, Heer.” De Heer zei: “Bid voor Israël!” dus ik dacht: “Ik ga naar Israël!” De Heer antwoordde: “Nee.” Dus ik zei: “Heer, als ik niet naar Israël ga, waarom zou ik dan voor Israël bidden?” De Heer zei: “Reinhard, bid voor Israël.” En ik zei: “Maar Heer, ik ga niet naar Israël…” en ik werd even heel stil en hoorde de Heer opnieuw zeggen: “Reinhard, bid voor Israël.” Opnieuw zei ik: “Heer, als ik niet naar Israël ga, waarom zou ik dan voor Israël bidden?” Uiteindelijk antwoordde de Heer door te zeggen:

“Reinhard, als je voor Israël bidt,….. zal ik je Afrika geven!”*

Reinhard was niet geroepen voor Israël. Hij werd naar Afrika geroepen, en toch sprak de Heer tot hem over bidden voor Israël om Afrika te bereiken. De Heer vroeg hem om voor Israël op te komen, ook al ging hij daar niet heen. Israël was de sleutel tot Afrika! Dit is heel Bijbels, omdat Israël altijd deel uitmaakt van Gods plan. Bidden voor Israël is geen vervanging van je roeping van God om naar de naties te gaan, maar het maakt er deel van uit.

Als we voor Nederland en Europa bidden, 

moeten we een hart voor Israël hebben, want Israël is in het hart van God.*

In de Bijbel staat in Genesis 12:2-3: “Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.(NBV21)” Dit betekent dat wanneer wij Israël zegenen, God ons zal zegenen. Psalm 122:6 zegt dat mensen die van Jeruzalem houden voorspoedig zullen zijn. “Bid voor de vrede van Jeruzalem: ‘Mogen zij voorspoedig zijn die van u houden.” Daarom, als we willen dat de Heer onze gebeden voor evangelisatie in de naties zegent, moeten we Israël zegenen.

Voor veel christenen is het ons diepste verlangen om opwekking te zien en we willen dat mensen gered worden. We verlangen ernaar meer wonderen te zien, meer bewegingen van de Heilige Geest. We bidden voor de wereldwijde oogst. Zodat mensen een authentieke ontmoeting met Jezus hebben. We zoeken meer van de Heilige Geest en de aanwezigheid van God in onze landen. Als ik mensen echter vraag om voor Israël te bidden, zuchten ze diep alsof het een last is. Ze proberen het onderwerp te vermijden omdat het te controversieel is en ze niet in discussie willen gaan. Ze klagen dat ze het beu zijn om voor Israël te bidden, omdat Israël niets terug heeft gedaan, of omdat praten over Israël te veel verdeeldheid in de kerk veroorzaakt, dus vermijden ze het onderwerp. “Israëlmoeheid” lijkt een nieuwe term te zijn onder christenen die controverse willen vermijden. Op een of andere manier zijn ze vergeten dat de Vader de God van Israël is en dat Jezus Zelf Joods is. Israël is Zijn hart en er zijn honderden Bijbelverzen die Gods liefde voor Israël laten zien.

Het is vreemd. In de Bijbel is bidden voor Israël de sleutel tot het ontvangen van zegeningen van God en toch is het op de een of andere manier losgekoppeld van evangelisatie. Maar we hebben juist Gods zegen en zalving nodig om de naties te bereiken. Het was op Pinksteren 2000 jaar geleden toen de Heilige Geest voor het eerst neerdaalde op vele groepen Joodse mensen die uit de naties kwamen en het Evangelie de hele wereld in ging. De grootste beweging van God ooit was in Jeruzalem. Jezus koos ervoor om evangelisatie vanuit Israël te starten. Van Sion ging Zijn licht naar de naties. En volgens de Bijbel komt het ook weer terug! En wanneer ze de Messias leren kennen, zal het zijn als leven uit de dood en een grote geestelijke opwekking (Ezechiël 36:24, Zacharia 12:10, Romeinen 11:15, Joël 2:28-32).

Als ik mensen eraan herinner om voor Israël te bidden, doe ik dat niet voor mezelf. Ik vraag het ze omdat ze bidden voor de redding van de naties. Daar verlang ik ook naar en ik wil dat de kerk de zegen ontvangt. Nadat de Heer met Reinhard Bonnke had gesproken, bereikte Reinhard miljoenen Afrikanen met het evangelie. Het vuur en de opwekking van de Heilige Geest vermenigvuldigden zich en verspreidden zich over Afrika. Dat is wat we willen voor alle naties! God sprak duidelijk met Reinhard over de sleutel om alle continenten te bereiken… De sleutel is bidden voor Israël. En als we dat doen, wordt de zegen uitgestort en neemt de opwekking exponentieel toe en begint de zalving te stromen.

Voor al die mensen die bidden voor Nederland om gered te worden…. 

bid voor Israël en de Heer zal u Nederland geven!

* Ari Sorko Ram, To the Jew First. Maoz Israël Publishing, 2015, pg. 29.

Jennifer Guetta is een schrijver, spreker en Bijbelse archeoloog die een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus had. Als je meer wilt weten over haar getuigenis kun je het boek lezen Awestruck by Glory/ Lichtinslag. Beschikbaar op bol.com en Amazon.com. 

Ga voor meer informatie, nieuwsbrieven en links naar sociale media naar: www.awestruckbyglory.com en www.planthopeisrael.com