Select Page

De vijand overwinnen in de eindtijd: het bloed, getuigenis en moed

Revive27 maart 2023

In deze eindtijd zijn we getuige van de toenemende geestelijke strijd om ons heen. De vijand weet dat zijn tijd bijna op is en veel mensen voelen zich geestelijk of fysiek aangevallen. Gelukkig heeft Jezus sleutels gegeven om de vijand te overwinnen in deze tijd. In Openbaring 12:11 zegt Hij: “Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze niet aan het leven.” (NBV21)

Tekst: Jennifer Guetta

Wat betekent dit? Het betekent dat we het bloed van Jezus gedenken tijdens avondmaal en Pesach en Zijn dood en overwinning dagelijks verkondigen. Het betekent dat we moeten getuigen van de opstanding van Jezus en hoe Hij ons heeft bevrijd. En het betekent ook dat we ons leven niet moeten vasthouden, maar bereid moeten zijn ons leven neer te leggen en grote moed moeten hebben om voor Hem op te komen.

Een van de krachtigste wapens in de eindtijd is het herinneren van het bloed en het vertellen van ons getuigenis met grote moed… TEGELIJKERTIJD.

Vorige week keerde ik terug naar Galilea van de Awestruck by Glory-tournee in Nederland. Tijdens de tour kon ik in elf verschillende kerken en steden spreken om Jezus te verheerlijken voor de geweldige dingen die Hij heeft gedaan. Veel mensen werden bevrijd van new age en kabbala en de Heilige Geest zette hen in vuur en vlam voor Jezus. Het was een bijzondere tijd van eenheid, vrijheid en hoop. Voor ons betekende het ook dat we ons leven moesten afleggen om het getuigenis van Jezus te verkondigen, zodat anderen gered konden worden. Je getuigenis geven is een krachtig wapen in de geestelijke wereld. De vijand houdt er niet van om ontmaskerd te worden en wordt niet graag herinnerd aan zijn verlies. Hoe meer je je getuigenis vertelt, hoe meer demonen vluchten. Volgens Openbaring 19:10 is het getuigenis van Jezus de Geest der Profetie. Hoe meer je getuigt van je redding door Jezus, hoe meer mensen gered worden. Het is God vragen om het opnieuw te doen. In veel kerken getuigen we over genezingen en inderdaad worden ook anderen genezen. Maar hoe zit het met getuigen van onze redding? Dan worden er meer mensen gered.

Bovennatuurlijk bevrijd
In 2012 redde Jezus mij uit de kabbala met grote tekenen en wonderen. We hebben veel dromen gehad en Hij heeft me op bovennatuurlijke wijze bevrijd. De enige reden waarom ik kon overleven was omdat Jezus al 2000 jaar geleden de prijs voor mijn vrijheid betaalde met Zijn eigen bloed. Toen zei de Heer: “Jij bent mijn getuige, ga en getuig, zodat ook anderen vrijheid kunnen vinden.” Ik moest mijn leven afleggen en met grote moed getuigen op nationale tv in Nederland over hoe Jezus mij redde. Ik ontdekte dat hoe meer ik getuigde, hoe meer de demonen werden ontmaskerd en ze begonnen te vluchten en veel mensen vonden redding in Jezus. In het begin was getuigen een van de moeilijkste dingen voor mij, omdat het betekende dat ik mijn reputatie en wat andere mensen van me dachten, moest opgeven. Het betekende extreme moed hebben, wat alleen mogelijk was door de kracht van de Heilige Geest. Maar ik bleef het doen en de Heer zorgde voor veel meer gelegenheden om mijn verhaal te vertellen. Ja, het was ook belangrijk om te bidden voor bescherming, maar getuigen was offensief, en de strijd wordt niet gewonnen door alleen maar in de verdediging te zitten. Het wordt gewonnen door in de aanval te gaan (Spiritual Warfare Pt. 11. Dereck Prince).

Nu zijn we terug in Israël, en de Heer heeft ons geroepen om een prachtig Pesach te organiseren in Jeruzalem in een belangrijk gebedshuis (Succat Hallel). Op de avond van 5 april komen we samen in eenheid aan Gods tafel met mensen van over de hele wereld. Samen zullen we het bloed van Jezus verkondigen, Zijn dood gedenken en Zijn overwinning over Israël en de naties verkondigen. Pesach is meer dan alleen een joodse feestdag. Pesach is het Bijbelse feest van redding en verlossing. Volgens de Bijbel is het Gods feest (Exodus 12:11). Op Pesach herdenken we dat we geen slaven meer zijn en in vrijheid leven. Het is niet zomaar een feestdag, maar op deze dag herdenken we het bloed van het Lam dat ons bevrijdde en tegelijkertijd vertellen we het verhaal van onze verlossing. We vertellen het fysieke verhaal van hoe God de Israëlieten uit Egypte leidde en ook het geestelijke verhaal van hoe Jezus Pesach vervulde met Zijn leven door het Lam te worden en te sterven voor onze zonden, zodat wij konden leven.

Het is een gezalfde tijd om het evangelie aan uw huishouden en vrienden, en kerk te vertellen en tegelijkertijd het bloed van Jezus over hen uit te spreken.”

Pesach is herdenken hoe de Messias Jezus ons bevrijdde van de zonde en de dood en ons uit het koninkrijk van de duisternis overbracht in het koninkrijk van het licht. Tijdens het laatste avondmaal vierde Jezus ook Pesach en zei tegen Zijn discipelen: “Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt.” (Lukas 22:15). Op Pesach gedenken we vier keer het bloed en vertellen we tegelijkertijd het getuigenis van onze redding. Dit herinnert de vijand aan zijn nederlaag en schaamt hem. In 2015 had ik een droom en zag ik een lang zilveren zwaard op een gedekte tafel. Het betekende dat het vieren van Pesach voor Jezus één van de krachtigste geestelijke wapens is. Het is Openbaring 12:11 in één keer, en we doen het in eenheid met andere gelovigen. Ja, we kunnen elke dag het avondmaal vieren, maar op Pesach is het een speciale tijd die God ons heeft gegeven om de dood van Zijn Zoon te gedenken en het verhaal te vertellen van hoe Hij de dood versloeg aan onze hele familie en ook Gods vrijheid over hen te verkondigen. Het is een gezalfde tijd om het evangelie aan uw huishouden en vrienden, en kerk te vertellen en tegelijkertijd het bloed van Jezus over hen uit te spreken.

Het bloed
Het bloed gedenken, onze getuigenis geven en tegelijkertijd bereid zijn ons leven voor Jezus te geven, zijn drie belangrijke sleutels tot het overwinnen van de vijand in deze eindtijd. Sinds ik gered ben, heeft de Heer me elk jaar gevraagd om rond dezelfde tijd te getuigen en Pesach te vieren ter ere aan Jezus. Ik heb geleerd dat het een krachtig statement is in de geestelijke wereld van de overwinning van Jezus en vrijheid, hoop en grote zegen vrijzet. Dus blijf het bloed van Jezus herinneren en vertel uw getuigenis met uiterste moed, elke kans die u krijgt!

Jennifer Guetta is een schrijver, spreker en Bijbelse archeoloog die een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus had. Als je meer wilt weten over haar getuigenis kun je het boek lezen Awestruck by Glory/ Lichtinslag. Beschikbaar op bol.com en Amazon.com.

Ga voor meer informatie, nieuwsbrieven en links naar sociale media naar: www.awestruckbyglory.com en www.planthopeisrael.com

MEER ARTIKELEN IN HET NEDERLANDS

Een handleiding voor de Pesachmaal voor christenen: De Haggadah van onze Redding: https://www.bol.com/nl/nl/p/de-haggadah-van-onze-redding/9200000092070416/

The Supernatural Power of your Testimony: https://open.spotify.com/episode/2Rnt1DjM7qoDk2SCRl1B6C?si=7895c10983004c0f

The Glory Revealed and Passover: https://open.spotify.com/episode/3WlrVLBzIpGFk9wvF76D70?si=98f53d01304547d4

The Significance of Passover in the End Times: https://open.spotify.com/episode/33j58SGo7tzmJ0IHP8oz1k?si=1ef26e8b49ba4b70

Passover, Spiritual significance in the End Times: https://youtu.be/Fz8GnzO7y28

Spiritual Warfare Pt 11 of 15 – Taking the Offensive – Derek Prince: https://www.youtube.com/watch?v=YviRO9avhiM