Select Page

Archeologe waarschuwt voor de gevaren van astrologie

Bijbelse archeologe Jennifer Guetta waarschuwt voor het gebruik van astrologie en horoscopen. Ze kwam uit Kabbalah en New Age en werd door dromen gered door Jezus. Ze verteld nu de gevaren van astrologie aan mensen over de hele wereld.

Astrologie is een oude praktijk die stelt dat bepaalde sterren en hemelse posities informatie hebben over je persoonlijkheid en toekomst. Het komt van de oude Sumeriërs, Babyloniërs en Assyriërs. Archeologen hebben de wortels getraceerd tot Mesopotamië uit de 19e-17e eeuw voor Christus en eerder. Van daaruit verspreidde het zich naar het oude Griekenland, Rome, de islamitische wereld en uiteindelijk Centraal- en West-Europa. Oorspronkelijk was astrologie nauw verbonden met de goden en godinnen van het oude Mesopotamië en de zodiac draagt nog steeds veel van hun namen. Elk teken is gekoppeld aan een buitenlandse god en mensen zijn verbonden met het teken op basis van tijd en geboortedatum.

In de astrologie worden mensen verdeeld in twaalf groepen en verschillende subgroepen, gebaseerd op de dag en het tijdstip waarop je geboren bent en ze coördineren deze tijden met de sterren en de kalender. Horoscopen en de zodiac komen uit de astrologie. Ze beoordelen je persoonlijkheid en voorspellen wat er in de toekomst met je zal gebeuren. Sommigen denken dat astrologie wetenschappelijk en academisch is, maar eigenlijk combineert het sterrenkunde met spirituele elementen en is het extreem gevaarlijk. Het verleidelijke mystieke aspect van astrologie is dat het erg nauwkeurig lijkt. Waarom is dat?

Hoe werkt astrologie in het geestenrijk en waarom er vanaf blijven?

Guetta: “In het geestenrijk weten we dat boze geesten demonen zijn en dat ze heel echt zijn. In de bevrijdingsbediening zien we dat demonen niet sterven, maar van de ene plaats of generatie naar de andere gaan. Ze leven nog steeds en hebben herinneringen door de tijd heen, zelfs terug naar Babylon. De “goden en godinnen van het oude Mesopotamië” waren geen echte goden, maar in plaats daarvan demonen die werden aanbeden door de Babyloniërs, Assyriërs en Sumeriërs.”

Demonen houden van astrologie, want wanneer een mens zich hecht aan een sterrenbeeld, maakt het een zielsband met een groep demonen die bij dat teken horen en kunnen ze de persoon controleren en beïnvloeden. Een zielsband is een geestelijke verbinding die tot stand komt tussen de mens en een spirituele entiteit, gemaakt door “toestemming te geven”. Wanneer we ‘toestemming geven’ en ons verbinden met een sterrenbeeld, een getal of persoonlijkheidstype, maken we een zielsband met de demonen die bij dat getal horen. Dat betekent dat de demonen dan toestemming hebben om jou en je toekomst te beïnvloeden. In de astrologie maken mensen een zielsband met een sterrenbeeld door af te spreken dat ze bijvoorbeeld een “Leeuw” of een “Stier” zijn. Deze sterrenbeelden zijn verwant aan de “goden en godinnen” van het oude Babylonië, en geven daarom de demonen die ermee verbonden zijn toestemming om in de persoon te blijven en het karakter van de persoon te vormen. Astrologie lijkt heel echt, want als we eenmaal verbonden zijn met een sterrenbeeld worden de demonen een deel van ons leven en onze identiteit.

Guetta zegt dat er over de hele wereld veel verschillende soorten getallen- en persoonlijkheidssystemen zijn die demonen gebruiken om zielsbanden met mensen te maken. Het Enneagram werkt bijvoorbeeld op dezelfde manier, maar heeft 9 getallen en persoonlijkheden. Kabbalah werkt ook zo, maar heeft 10 spirituele sferen. Er zijn nog veel meer soorten of systemen om je gedrag, spirituele groei en toekomst te beoordelen. Elk van deze systemen verbindt de ziel met een type of nummer en daarom hebben die demonen toestemming om je te beïnvloeden. Die systemen lijken allemaal echt, maar ze kunnen niet allemaal waar zijn want ze zijn heel verschillend… en dat laat al zien dat het valse systemen zijn.  

Mensen die betrokken zijn bij het occulte en heksen houden van al deze getallenstelsels omdat ze er mensen mee kunnen manipuleren. In 2012 had Guetta een ervaring met een kabbalist (zie haar boek Lichtinslag) en een van de eerste dingen die ze haar vroeg was: “Wanneer ben je jarig?” Door de datum te geven, koppelde ze die vervolgens aan een type en nummer. Het maakte haar niet zoveel uit wat voor systeem het was, als ze maar een verbond  kon maken. De verjaardag was slechts het startpunt en ze gebruikte allerlei systemen om massa’s mensen te beïnvloeden!

Guetta zegt dat je persoonlijkheid en toekomst niets te maken heeft met je verjaardag! Wanneer we onze ziel verbinden met een horoscoop, het Enneagram of de Kabbalah laten we ons manipuleren door boze geesten. Je bent geen stier. Je bent geen Leeuw. Je bent geen nummer 1 of 8! Je bent geen Sephirot!

Wat zegt de Bijbel?

Volgens de Bijbel heeft God ons niet geschapen uit de sterren, maar uit de aarde. We zijn gemaakt van klei en God heeft ons gevormd (Jesaja 64:8) en we zijn Zijn vakmanschap (Efeziërs 2:10). God schiep ons naar Zijn beeld (Gen. 1:27) en Hij kende ons voordat we in de schoot van onze moeder werden gevormd (Jeremia 1:4-5). Je bent een kind van God, uniek geschapen in elk opzicht (Psalm 139:13-14).

Paulus zegt dat ons lichaam tempels van de Heilige Geest zijn (1 Korintiërs 6:19-20). We zijn gemaakt om de Heilige Geest te dragen en Hij transformeert ons. Wanneer we een zielsband maken met een sterrenbeeld, getal of persoonlijkheid, stopt het de stroom van de Heilige Geest, omdat we toestaan dat de demonen die bij dat teken horen blijven. Wanneer we echter vervuld zijn met de Heilige Geest, transformeert God ons en kan Hij onze persoonlijkheid daadwerkelijk veranderen. In plaats van dominant te zijn, kunnen we nederig en liefdevol worden. Wanneer we door bevrijding gaan en demonen beginnen te vluchten, kan onze persoonlijkheid veranderen! Woede verlaat ons; controle verlaat ons. Wanneer demonen vertrekken, veranderen we en verandert de Heilige Geest ons in de gelijkenis van Jezus van Glorie tot Glorie.

“Astrologie, het Enneagram en Kabbalah en andere persoonlijkheids- en getalsystemen lijken allemaal echt vanwege de zielsbanden die ze creëren met boze geesten. Je bent geen sterrenbeeld. Je bent geen nummer of persoonlijkheidstype. Je bent een kind van God.”

Jennifer guetta

De Bijbel zegt dat je persoonlijkheid en toekomst niet bepaald moeten worden door demonen, maar door God (Jesaja 46:9-10). God zei ook dat we geen andere goden voor Hem zouden hebben (Exodus 20:3). Het maken van zielsbanden met demonische systemen verbindt ons met andere goden en daar moeten we vanaf blijven. In de Bijbel betekent het Hebreeuwse woord voor astrologie “mazalot” “de hemel voorspellen” en is hetzelfde als waarzeggerij. De bijbel zegt: „Beoefen geen waarzeggerij of tovenarij.” Leviticus 19:26 en “Er zal onder u niemand worden gevonden die … waarzeggerij gebruikt, iemand die hekserij beoefent”, Deuteronomium 18: 9-11.

Er zijn veel verhalen in de Bijbel over God die de astrologen confronteert (bijvoorbeeld Daniël). De profeten spotten met “sterrenkijkers”. Bijvoorbeeld:

'Laat je astrologen naar voren komen, die sterrenkijkers die maand na maand voorspellingen doen, laat ze je redden van wat je te wachten staat. Ze zijn zeker als stoppels; het vuur zal ze verbranden. Ze kunnen zichzelf niet eens redden van de vlam... Elk van hen gaat door in zijn dwaling; er is er niet één die je kan redden.” Jesaja 47:13-15

God verafschuwt waarzeggerij en astrologie en vergelijkt het met de zonde van hekserij. Hij waarschuwt ons om er vanaf te blijven. Niet om over ons te oordelen. Niet om geheimen voor ons te hebben of om ons schuldig te laten voelen. Hij zegt dit omdat Hij van ons houdt en ons wil beschermen. Hij weet dat er een vijand is, en dat demonen echt zijn en mensen manipuleren door middel van zielsbanden met getallen en persoonlijkheidssystemen. Hij weet dat astrologie de duivel toestemming geeft om mensen te manipuleren en te beïnvloeden.

Guetta zegt dat sommige mensen zeggen dat delen van astrologie in orde zijn en delen niet. “Ze beweren dat het niet uitmaakt of we horoscopen gebruiken, als we er maar niet te diep in gaan. In het geestenrijk werkt het echter niet zo. Toestemming is toestemming en elke overeenkomst telt. Daarom moeten we niet op de sterren vertrouwen om antwoorden te vinden over wie we zijn, maar in plaats daarvan op God vertrouwen.”

Hoe je zielsbanden met sterrenbeeld en astrologie kan verbreken:

Als je zielsbanden hebt gemaakt met een sterrenbeeld, of een ander getal of een persoonlijkheidssysteem, is het belangrijk om deze verbinding te verbreken. Vraag God om je te vergeven voor deze zonde en verbreek alle toestemmingen met de vijand in Jezus Naam. Echte vrijheid kan alleen door Jezus worden gevonden, omdat Hij de enige is die de prijs voor je zonden heeft betaald.

Voor meer informatie over dit onderwerp:

YOUTUBE: Exposing Astrology! What happens in the spirit realm when you do horoscopes? https://youtu.be/Gwzk7EmrCiM

Article on website: https://awestruckbyglory.com/discover/secrets-of-the-spirit-realm/exposing-astrology-how-it-works-in-the-spirit-realm-and-why-stay-away-from-it/

Spotify Podcast: Awestruck Secrets of the Supernatural https://open.spotify.com/episode/2IA3DHFV8bYGF6xXovBNDQ?si=257d8a799e924c00

MEER ARTIKELEN IN HET NEDERLANDS