Select Page

De geest van Izebel en tolerantie in de kerk

Revive.nl 18 maart 2021

Jennifer ontdekte na haar bevrijding dat ‘Izebel’ veel invloed heeft in de kerk: “Er is teveel tolerantie

De geest van Izebel maakt sterk gebruik van manipulatie, verleiding, misleiding en rebellie, vertelt Jennifer Guetta, die getuige was van de val van deze demonische geest in haar eigen leven. Ze ziet het als haar taak om krachtig te waarschuwen tegen deze geest. “Deze geest heeft erg veel invloed.” In dit artikel vertelt ze meer over deze geest van Izebel – en hoe ze ervoer dat Jezus sterker is dan deze geest.

‘Schrijf niet over mij!’
Jennifer schreef over haar ervaringen het boek ‘Lichtinslag’. “Dit boek is eigenlijk een proclamatie van de val van Izebel. Jezus heeft ons bevrijd uit kabbala en van de geest van Izebel. Daarom geeft Hij mij autoriteit om deze geest te ontmaskeren en haar plannen openbaar te maken, zodat anderen ook bevrijd kunnen worden. Ik wil mensen waarschuwen, ondanks de bedreigingen van de duivel.

“Hij zei: ‘Schrijf niet over mij!’ De vijand wil niet dat zijn geheimen aan het licht komen.”

Hij zei: ‘Schrijf niet over mij!’ De vijand wil niet dat zijn geheimen aan het licht komen. Maar wij mogen als christenen bereid zijn om te getuigen voor Jezus, ook als dat moeilijk is. In Openbaring 12 vers 11 dat voor de eindtijd is geschreven, staat dat we de duivel verslaan door het bloed van het Lam en de woorden van onze getuigenis. Daar staat ook: ‘En zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’ Dat telt voor alle gelovigen. Ga, getuig van Zijn wonderen zonder angst.”

Izebel heeft verschillende gezichten
Izebel komen we tegen in het Oude Testament, maar ook in Openbaring. “Openbaring 2 vers 20 waarschuwt: ‘Maar Ik heb enkele dingen tegen u; dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.’

Izebel, de beruchte vrouw van koning Achab kreeg Israël zover de godinnen Asjera en Astarte te aanbidden. Ze was zeer dominant. Ze had totaal geen respect voor mannen, liet Naboth stenigen (1 Koningen 21) en bedreigde Elia met de dood (1 Koningen 19). Ja, dat zijn bekende verhalen voor een archeoloog.”

Nadat Jennifer Jezus leerde kennen realiseerde ze zich dat Asjera, Astarte, Isis en Lilith, demonische geesten waren die door de tijd terug kwamen. 

“In andere culturen heet ze Aphrodite of Venus, de koningin van de hemel en de godin van de vruchtbaarheid, liefde, seks, oorlog en politieke macht.”

“Ze sterven niet, maar wisselen wel van namen. Door archeologen werd zelfs de Asjera de Hebreeuwse godin en de vrouw van Jahweh genoemd, die aanbeden werd in de tempel van Salomo. In andere culturen heet ze Aphrodite of Venus, de koningin van de hemel en de godin van de vruchtbaarheid, liefde, seks, oorlog en politieke macht.” Maar er is nog een demon met gevaarlijke invloed.

Jezus heeft alle kwade geesten overwonnen
“In de Joodse mythologie is er ook een andere demon, die Lilith heet. Waarschijnlijk komt ze ook voor in Jesaja 34,14 (NBV). Daar is ze een vrouwelijk, gevleugeld wezen in de nacht, een uil, een demon. Binnen de magie en wicca is ze de koningin en wordt afgebeeld als een zwarte ooievaar. In sommige mythen maakt ze gebruik van lust en verleiding.

Ze houdt verband met rebellie, extreem feminisme en maakt gebruik van beelden die komen in dromen. Ze wordt een soort opperheks genoemd. Toen ik me bekeerde, realiseerde ik me dat Jezus al deze kwade geesten overwonnen had aan het kruis en onze vrijheid heeft gekocht met Zijn eigen bloed.” 

Invloeden tot in de kerk toe
Jennifer ziet de invloeden tot in de kerk toe. “In sommige kerken is er geen of weinig aandacht voor de duivel of voor bevrijding van demonen. ‘Vrede, vrede en geen gevaar.’ De New Agegedachte dat er geen persoonlijke God bestaat, maar dat God een kracht of energie zou zijn, werkt ook in sommige kerken door. Net als de gedachte dat alle godsdiensten hetzelfde zijn, met alle occulte invloeden van dien. Ondertussen gaan mensen wel naar magnetiseurs en doen mee aan yoga, reiki en het Enneagram.

Ook laten ze hun kinderen gerust occulte games spelen. Door nieuwsgierigheid kwamen wij onwetend in de macht van hekserij. Het begon allemaal zogenaamd ‘onschuldig’ met speelkaarten en we kregen cadeaus. Maar we werden later aangevallen door de koningin van de geest van Izebel en hebben het ternauwernood overleefd. Dankzij Jezus alleen zijn wij bevrijd.”

De duivel wil dolgraag chaos en heeft Gods volk altijd gehaat
In de kerk komt ook steeds meer tolerantie op het gebied van seksualiteit. “Door o.a. verleiding, dromen, porno en diverse games komen demonen binnen, krijgen ze legale ‘toestemming’. Ook fluistert de duivel allerlei gedachten in waarvan mensen denken dat ze het zelf bedenken. Vervolgens gaan ze er naar handelen.

“God zou niet mannelijk zijn, dat is discriminerend.”

Zo zaait hij enorme twijfel. Verder zie je dat de zogenaamde vrouwelijke kant van God steeds meer benadrukt wordt door sommige theologen. God zou niet mannelijk zijn, dat is discriminerend.”

Vechten voor je rechten
“Verder werkt de geest van Izebel altijd conflicten in de hand. Mensen worden tegen elkaar opgezet en gaan vechten voor hun rechten. De duivel wil dolgraag chaos en verdeeldheid en probeert ons als broeders en zusters tegen elkaar op te zetten.

Rebellie is ook een duidelijk kenmerk. Deze geest keert zich duidelijk tegen mannelijk gezag. En eveneens de anti-Israël houding in de kerk baart mij zorgen. De duivel heeft Gods volk altijd al gehaat.”

En toch is deze geest gevallen door Jezus! 
Het hele verhaal is te lezen in het boek ‘Lichtinslag’ (www.lichtinslag.nl). 

“Het is juist geschreven voor deze tijd. Het is een proclamatie over hoe Izebel al lang is gevallen en overwonnen door Jezus. Door onze getuigenis op te schrijven hopen we dat veel mensen uit kabbala en van de geest van Izebel worden bevrijd.”

In het eerste artikel over ‘Lichtinslag’ kunt u meer lezen over de redding van Jennifer uit het duister door de Heere Jezus Christus. In het derde artikel zal het gaan over haar bediening en dromen.

MEER ARTIKELEN IN HET NEDERLANDS